Hart voor de Oogst!

Lucas 10, vers 2

Hart voor de Oogst

Hart voor de Oogst is een stichting opgericht om zendelingen en diaconale organisaties te helpen met het innen en beheren van giften. Hart voor de Oogst wil deze zendelingen en organisaties daarnaast graag helpen bij de werving van nieuwe sponsors en van fondsen, maar ook bij het versterken van hun thuisfront. Dit alles om hen te helpen bij hun arbeid in de grote oogst van hun en onze Heer; zie daarvoor Lucas 10, vers 2.

Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’

Er zijn diverse manieren om Hart voor de Oogst te ondersteunen:

  • Betrokkenheid bij en gebed voor de zendelingen en hun projecten; dit kan op diverse manieren, op basis van een abonnement op hun (digitale) nieuwsbrief. Aansluiten bij een bestaande of starten van een nieuwe thuisfrontcommissie is een verder gaande vorm van betrokkenheid;
  • Betrokkenheid bij en gebed voor onder andere de projecten van Carmen in Moldavië en van Arend & Jolinda voor New Horizons;
  • Promotie maken voor Hart voor de Oogst en de projecten van hun zendelingen;
  • Financiële ondersteuning van de projecten die de zendelingen lokaal uitvoeren door storting van uw gift op rekening NL53 INGB 0002 7688 04. Deze zijn fiscaal aftrekbaar. Graag onder vermelding van het project (Project(en) Carmen in Moldavië of Project(en) Arend & Jolinda – New Horizons of Project(en) Algemeen).

Stichting Hart voor de Oogst is opgericht in december 2000. Hart voor de Oogst ondersteunt momenteel het werk en de projecten van de de zendelingen Carmen Ullersma en Arend en Jolinda van Dorp. Het bestuur bestaat uit vier personen, die minimaal tweemaal per jaar vergaderen, onder andere om het financiële jaarverslag vast te stellen; alle giften via Hart voor de Oogst zijn belastingaftrekbaar.

Hart voor de Oogst! © 2020 Frontier Theme