Hart voor de Oogst!

Lucas 10, vers 2

Myanmar

Vlag Myanmar

Myanmar is een land in Azië dat gedeeltelijk op het Indische subcontinent ligt. Het heet sinds 21 oktober 2010 officieel Republiek der Unie van Myanmar, van 1989 tot 2010 heette het kortweg Unie van Myanmar en daarvoor heette het Burma. Birma is de voormalige Nederlandstalige benaming. Myanmar grenst aan Bangladesh, China, India, Laos en Thailand.

Informatie over Myanmar (bron: Wikipedia)

Hier werkt de familie Van Dorp

WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn Arend en Jolinda van Dorp, sinds 1987 hebben wij in ZO Azië gewerkt, eerst in Thailand en sinds 2014 in Myanmar (Birma). Wij hebben drie volwassen kinderen, die in Thailand geboren zijn, maar tegenwoordig allemaal in Nederland wonen.

Arend en Jolinda van Dorp

Arend en Jolinda van Dorp

WAT DOEN WIJ?
Wij geven leiding aan een internationaal team om de kerken in Myanmar te stimuleren het goede nieuws van Jezus bekend maken aan de bevolking in dat land. Wij helpen christenen met het opzetten van maatschappelijk verantwoorde ondernemingen, die armoede bestrijden, werkgelegenheid creëren en daarboven een geestelijke impact hebben in de maatschappij. Ons team doet projecten die de armoede in het land tegengaan, zoals mensen leren hoe ze handwerkproducten kunnen maken en verkopen. Maar we helpen ook mensen met een handicap, die minder mogelijkheden hebben.

De gedachtegang in het boeddhisme is dat wanneer je getroffen wordt door een ziekte, of als je een handicap hebt, dat het je eigen schuld is. Het is het gevolg van iets dat je in je vorige leven fout hebt gedaan. Mensen kijken dan ook vaak neer op iemand met een beperking, want hij zal het wel verdiend hebben. Mensen met een beperking kunnen zo geen werk vinden en hebben een laag zelfbeeld.

Arend spreekt in Birmese migrantenkerk in Thailand

Arend spreekt in Birmese migrantenkerk in Thailand

Samen met de lokale kerken laten wij deze mensen zien dat ze wél een plaats in de maatschappij verdienen en hoe ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. We willen niet alleen in de lichamelijke noden voorzien, maar ook hulp bieden bij de zaken waar ze in hun hart mee zitten.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?
Ons doel is de kerken in Myanmar te helpen het evangelie op een effectieve manier uit te dragen in deze boeddhistische cultuur. Wij geven toerusting aan gemeenteleden en adviseren voorgangers die betrokken zijn bij Business4Transformation. Je kunt onze missie in Myanmar als volgt samenvatten: Hoop bieden en mogelijkheden scheppen.

HOE KUNT U ONS HELPEN?
Elke Business4Transformation heeft een startkapitaal nodig. De leningen die verstrekt worden kunnen na verloop van tijd opnieuw gebruikt worden om nieuwe projecten op te zetten. Daarnaast is geld nodig om de projecten te bezoeken en de initiatiefnemers te coachen. Wij ontvangen zelf geen salaris, maar krijgen een toelage, afhankelijk van de giften die binnenkomen via de stichting Hart voor de Oogst.

FINANCIËN
Arend en Jolinda van Dorp zijn dankbaar voor de jarenlange ondersteuning van hun achterban die hen draagt in gebed, maar ook financieel zorgt dat dit belangrijke werk gedaan kan worden. De thuisfrontcommissie zoekt nog meer mensen die financieel willen bijdragen. Dit kan eenmalig of structureel.

Giften: Hart voor de Oogst

IBAN: NL 53 INGB 0002 7688 04 ten name van Stichting Hart voor de Oogst onder vermelding van Werk in Myanmar

Volg het werk van Arend en Jolinda via:

Weblog:    www.vandorponline.com

Twitter:     www.twitter.com/avdorp

Gebedsbrief online aanvragen:

www.tinyurl.com/gebedsbrief

Hart voor de Oogst! © 2020 Frontier Theme