Hart voor de Oogst!

Lucas 10, vers 2

Hart voor de Oogst

Hart voor de Oogst is een stichting opgericht om zendelingen en diaconale organisaties te helpen met het innen en beheren van giften. Hart voor de Oogst wil deze zendelingen en organisaties daarnaast graag helpen bij de werving van nieuwe sponsors en van fondsen, maar ook bij het versterken van hun thuisfront. Dit alles om hen te helpen bij hun arbeid in de grote oogst van hun en onze Heer; zie daarvoor Lucas 10, vers 2.

Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’

Er zijn diverse manieren om Hart voor de Oogst te ondersteunen:

  • Betrokkenheid bij en gebed voor de zendelingen en hun projecten; dit kan op diverse manieren, op basis van een abonnement op hun (digitale) nieuwsbrief. Aansluiten bij een bestaande of starten van een nieuwe thuisfrontcommissie is een verder gaande vorm van betrokkenheid;
  • Betrokkenheid bij en gebed voor onder andere de projecten van Carmen in Moldavië, van Arend en Jolinda voor New Horizons, voor hulp aan Oekraïense vluchtelingen in Moldavië en van Jacob en Linda voor Love in Action;
  • Promotie maken voor Hart voor de Oogst en de projecten van hun zendelingen en diaconaal werk;
  • Financiële ondersteuning voor diaconale hulp en van de projecten die de zendelingen lokaal uitvoeren door storting van uw gift op rekening NL53 INGB 0002 7688 04. Deze zijn fiscaal aftrekbaar. Graag onder vermelding van het project (Projecten Carmen in Moldavië, Project Arend en Jolinda – New Horizons, Project Jacob en Linda – Love in Action, Project Oekraïense vluchtelingen in Moldavië of Projecten Algemeen).

Stichting Hart voor de Oogst is opgericht in december 2000. Hart voor de Oogst ondersteunt momenteel het werk en de projecten van de de zendelingen Carmen Ullersma, Arend en Jolinda van Dorp, Jacob en Linda Bloemberg en het diaconale project voor hulp aan Oekraïense vluchtelingen in Moldavië. Het bestuur bestaat uit drie personen, die minimaal tweemaal per jaar vergaderen, onder andere om het financiële jaarverslag vast te stellen; alle giften via Hart voor de Oogst zijn belastingaftrekbaar.

Hart voor de Oogst! © 2023 Frontier Theme