Hart voor de Oogst!

Lucas 10, vers 2

Statuten

Stichting Hart voor de Oogst is gevestigd in Nootdorp en heeft als grondslag de Protestants Christelijke Bijbel, het Woord van God. De Bijbel dient gezaghebbend te zijn in leer en leven van alle bestuursleden en medewerkers van de stichting en tevens voor alle activiteiten van de stichting.

Stichting Hart voor de Oogst heeft ten doel praktische uiting te geven aan Gods liefdevolle hart voor het welzijn van de mensen en de schepping. “Oogst” is daarbij symboliek voor dit welzijn en de gewenste resultaten van het werk van de stichting.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. het ondersteunen van het vrijwilligerswerk dat de door haar benoemde vrijwilligers verrichten en voorts al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Een vrijwilliger wordt slechts dan benoemd op het moment dat hij of zij de grondslag en het doel van de stichting onderschrijven.
  2. het werven van financiële ondersteuning voor het levensonderhoud en het werk van de door haar benoemde vrijwilligers en voor projecten en korte werkreizen die goedgekeurd zijn door de stichting.
  3. alle andere activiteiten die de stichting nuttig acht voor het bereiken van haar doel.
  4. de genoemde activiteiten zoveel mogelijk uit te oefenen op voorstel van- en in nauw overleg met de door haar benoemde vrijwilligers.
Hart voor de Oogst! © 2023 Frontier Theme