Hart voor de Oogst!

Lucas 10, vers 2

Arend en Jolinda – OMF

Arend en Jolinda van Dorp – OMF International

 

Arend en Jolinda zijn sinds 1987 via OMF Nederland uitgezonden naar Azië, eerst van 1987 tot 2013 naar Thailand en van 2014 tot 2020 naar Myanmar. Hun drie kinderen zijn in Thailand geboren, maar tegenwoordig wonen ze in Nederland en Duitsland.

 

Wat hebben zij gedaan in Azië?
In Thailand waren Arend en Jolinda actief met gemeentestichting en evangelisatie, en later met toerusting van voorgangers en gemeenteleiders. Vervolgens hebben zij een aantal jaren leidinggegeven aan teams van zendingswerkers die in en rondom Thailand werken.

 

In Myanmar hebben zij een zendingsteam geleid dat kerken en individuele christenen ondersteunt bij de verkondiging van het evangelie aan de mensen om hen heen. Dit is een grote uitdaging, omdat veel christenen niet goed weten hoe ze de boodschap van het evangelie zo kunnen verwoorden dat het overkomt bij hun medemensen, die overwegend boeddhist zijn. Het doel was om de kerken te helpen meer missionair te worden. Tegelijk hielp hun team met het opzetten van projecten om de armoede te bestrijden, zoals mensen met een handicap leren hoe ze handwerkproducten kunnen maken om in hun onderhoud te voorzien.

 

Hoe nu verder?
In mei 2020 droegen Arend en Jolinda hun werk in Myanmar over en momenteel zijn ze op verlof in Nederland. Later dit jaar hopen ze aan een nieuwe uitdaging te beginnen. Hoewel zending vroeger vooral een zaak was van westerse kerken en zendingswerkers, is het tegenwoordig geen eenrichtingsverkeer meer. De afgelopen jaren werkten Arend en Jolinda zij aan zij met collega’s uit Zuid-Korea, Japan, Taiwan, Indonesië, de Filippijnen en Zuid-Afrika. Tegenwoordig komen er ook steeds meer zendingswerkers uit Latijns-Amerika. Daarom willen Arend en Jolinda graag hun jarenlange ervaring inzetten om deze nieuwe zendingsbewegingen te ondersteunen.

 

New Horizons

OMF International heeft hiervoor het project New Horizons opgezet. Ervaren zendingswerkers worden uitgezonden naar verschillende delen van de wereld om nationale zendingsbewegingen te stimuleren en ondersteunen. Arend en Jolinda zijn door de OMF gevraagd om later dit jaar in Chili (Zuid-Amerika) de zendingsorganisatie ProVisión te helpen bij het toerusten van zendingskandidaten, met name voor Oost-Azië. In eerste instantie hopen zij voor een jaar te gaan, en als het succesvol blijkt kan dat uitgebreid worden.

 

Hoe kan ik hierbij helpen?

  1. Allereerst hebben Arend en Jolinda uw gebed nodig voor dit nieuwe initiatief. Hoewel Arend al Spaans kent, zal Jolinda eerst nog taalstudie moeten doen. Bovendien is Zuid-Amerika toch een nieuw en onbekend gebied voor hen.
  2. Om op de hoogte te blijven kunt u hun nieuws- en gebedsbrieven aanvragen. Op die manier weet u ook beter hoe u voor hun kunt bidden. U kunt zich opgeven via https://www.vandorponline.com/nieuwsbrief.
  3. Voor hun werk zijn ze afhankelijk van giften van kerken en individuele sponsors. Bid dat de benodigde financiën in de komende maanden toegezegd zullen worden.

Financiën
Arend en Jolinda van Dorp zijn dankbaar voor de jarenlange ondersteuning van hun achterban die hen draagt in gebed, maar ook financieel zorgt dat zij dit werk kunnen doen. De thuisfrontcommissie zoekt nog meer mensen die financieel willen bijdragen. Dit kan eenmalig of met een periodieke overmaking, via de stichting Hart voor de Oogst.

 

Giften:

IBAN: NL53 INGB 0002768804 ten name van Stichting Hart voor de Oogst onder vermelding van Van Dorp – New Horizons

Contact
Voor nieuws over hun werk kunt u Arend en Jolinda volgen via hun weblog (www.vandorponline.com)

Hart voor de Oogst! © 2023 Frontier Theme