Hart voor de Oogst!

Lucas 10, vers 2

Carmen – Moldavië

Vlag Moldova

De Republiek Moldavië (Roemeens: Republica Moldova) is een republiek in Oost-Europa, grotendeels gelegen tussen de rivieren Proet en Dnjestr (Nistru). Het land wordt in het westen en het zuiden begrensd door Roemenië en in het noorden en het oosten door Oekraïne. De hoofdstad is Chisinau (Roemeens: Chișinău; Russisch: Кишинёв, Kisjinjov). Het land geldt als een van de armste landen in Europa. Moldavië behoorde tot 1991 tot de Sovjet-Unie.

Informatie over Moldavië (bron: Wikipedia)

Hier werkt Carmen Ullersma, in Costesti, een klein stadje in Noord Moldavië. Carmen zet zich in om op een levende en tastbare manier de geboden die Jezus het grootste noemde tot uitdrukking te brengen: ‘Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, geheel uw ziel, met geheel uw verstand en al uw krachten’, en ‘heb uw naaste lief als uzelf’.
Sinds 2013 werkt Carmen in Moldavië en heeft daar allerlei projecten opgestart.
Vanaf 2018 is Carmen zich volledig gaan richten op het verbeteren van de leefomstandigheden van ouderen in Moldavië.

Moldavië heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Van een Turkse overheersing naar Roemeense en vervolgens sinds de Tweede Wereldoorlog onder Russische overheersing. Op 27 augustus 1991 verklaarde de Sovjetrepubliek Moldavië zich onafhankelijk. In Moldavië wonen Roemenen, Oekraïners, Russen, Gagaoezen (een christelijk Turks volk) en Bulgaren. Hoewel Roemeens de officiële voertaal is wordt er in de dorpen ook veel Russisch gesproken. Moldavië is aan oppervlakte iets kleiner dan Nederland, met ongeveer 4.000.000 inwoners. Veel bronnen vermelden dat Moldavië het armste land van Europa is, Moldavië staat ook wel geregistreerd als Derde Wereld land. Het heeft ook een hoog aantal werklozen, vooral in de dorpen.

Tegenwoordig zoeken veel Moldaviërs werk in Moskou en Italië waarbij veel kinderen bij hun grootouders of buren worden achtergelaten. Eén op de vier kinderen op het platteland groeit op met één of twee ouders in het buitenland. Doordat de werkende klasse wegtrekt zijn er oudere mensen die in schrijnende situaties achterblijven.

Twee andere problemen die in dit land spelen zijn alcoholisme en vrouwenhandel. Uit een onderzoek is gebleken dat er meer alcohol wordt gekocht in Moldavië dan in Rusland. Alcoholisme heeft ook zijn weerslag op de gezinsproblemen. Daarnaast schijnen er duizenden vrouwen vermist te zijn in Moldavië vanwege de vrouwenhandel. Vooral jonge vrouwen uit kwetsbare gezinnen en internaten zijn een risicogroep om hiervoor geronseld te worden.

Tijdens mijn werk in de dorpen onder de armste mensen heb ik ontdekt dat er een tekort is aan opvang voor ouderen. In Moldavië is het leven niet makkelijk voor ouderen die in de dorpen leven. Veel ouderen hebben een pensioentje van 600 lei per maand (ongeveer 30 euro). In de dorpen rondom Costesti hebben ouderen geen stromend water in huis. Wat betekent dat ze in huis ook geen douche, toilet of wasmachine hebben. In het dagcentrum willen we hen de gelegenheid geven om te kunnen douchen, hun kleding te wassen in een wasmachine en we zullen ook maaltijden gaan verzorgen.

We willen de ouderen en kinderen uit Costesti met elkaar in contact brengen en een paar keer in de week na school samen creatieve activiteiten aanbieden in het dagcentrum. De bouw van dit dagcentrum bevindt zich in de laatste fase en zal binnenkort van start gaan.

Vanuit Nederland ben ik uitgezonden door de Protestantse wijkgemeente Nootdorp.

Carmen_Igor-300x199

Ik ben afgestudeerd HBO-Verpleegkundige en heb Theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In de zomer van 2009 heb ik de Harvest School van Iris Ministries in Pemba, Mozambique gevolgd.

Zie ook haar blog voor nog veel meer informatie:

http://www.carmeninmoldova.org/

Hart voor de Oogst! © 2020 Frontier Theme